Forretningsvilkår

Intro
Følgende fastsætter de generelle forretningsbetingelser (“Vilkårene”), der gælder i aftaleforholdet (“Aftalen”) mellem Advisoa ApS og dig som bruger af advisoa.dk (“Advisoa.dk”). Advisoa er et rådgivningshus baseret på en digital platform, der tilbyder selvstændige erhvervsdrivende at indhente tilbud på løsninger til deres forretning. Advisoa indhenter tilbud til brugeren blandt deres samarbejdspartnere og rådgiver ud fra den data, som brugeren har oplyst og tilkendegivet enten via platformen eller gennem telefoniske samtaler. Advisoa er bindeled mellem selvstændige erhvervsdrivende og samarbejdspartnere, hvor platformen stilles til rådighed for at kunne facilitere denne forbindelse bedst muligt.

Ved brug af Advisoa.dk, herunder dets tjenester og værktøjer, accepterer du som bruger de til enhver tid gældende Vilkår og de generelle principper, der gælder for anvendelsen af hjemmesider mv. ejet af Advisoa eller datterselskaber hertil.


Services

Advisoa stiller en online platform til rådighed for at facilitere tilbudsindhentning mellem brugeren og samarbejdspartnerne, der udfører, sælger eller håndtere den givne løsning, som brugeren har efterspurgt, da brugeren benyttede sig af Advisoas online formular.


Proces

Brugeren kan igennem Advisoas online platform benytte sig af formularen, hvor brugeren specificerer sine behov, som de ønsker at indhente tilbud på.

Når brugeren har afsendt formularen, så vil Advisoa modtage oplysningerne og behandle dem internt. Brugeren vil modtage en velkomstmail fra Advisoa, hvori der findes loginoplysninger, så brugeren kan tilgå deres profil på platformen.

Advisoa kontakter herefter brugeren for at sikre, at de indhenter tilbud på de rigtige grundlag, og dette gøres typisk igennem en telefonisk opringning til det telefonnummer, som brugeren har oplyst, da brugeren udfyldte kontaktformularen. I fællesskab får brugeren og Advisoa afdækket brugerens behov samt afklaret eventuelle yderligere tilføjelser for at tilsikre brugeren får indhentet de mest korrekte tilbud baseret på brugerens aktuelle behov. Advisoa vil herefter sætte løsningen i udbud blandt deres samarbejdspartnere indenfor den respektive branche.


Udbud

En løsning er i aktivt udbud i otteogfyrre time (48), hvor samarbejdspartnere vil kunne afgive tilbud på løsningen. Advisoa deler ikke personfølsomme data med deres samarbejdspartnere i dette stadie, og samarbejdspartnerne vil derfor kun have adgang til de informationer, som Advisoa oplyser dem. Disse oplysninger vil være baseret på den indledende telefoniske samtaler som Advisoa har haft med brugeren samt eventuelle bemærkninger, som brugeren selv har oplyst i den online kontaktformular. Samarbejdspartnerne afgiver derfor deres tilbud til en anonym bruger, hvor deres tilbud udelukkende er baseret på brugerens behov.

Når en samarbejdspartner afgiver tilbud på en løsning, vil brugeren modtage dem direkte på deres brugerprofil.

Efter otteogfyrre (48) timer vil udbudsrunden blive lukket, og samarbejdspartnere kan ikke længere afgive tilbud.

Brugeren har syv (7) dage fra at løsningen ikke længere er i udbud til at acceptere et tilbud.


Accepter tilbud

Hvis brugeren ønsker at acceptere et tilbud fra en samarbejdspartner, kan dette gøres gennem Advisoas online platform.

Brugeren kan trykke ’Accepter tilbud’, hvorefter brugeren skal godkende, at Advisoa vil dele personfølsomme data med samarbejdspartneren med formålet om, at brugeren kan blive oprettet korrekt i samarbejdspartnerens systemer. Brugeren skal endeligt accepterer tilbuddet ved at give en digital signatur igennem Advisoas online platform.


Videregivelse af oplysninger

Ved brugerens afgivelse af underskrift på et tilbud vil samarbejdspartneren, som brugeren har underskrevet tilbud fra, blive tilsendt de informationer, som brugeren har oplyst, da de benyttede den online kontaktformular på Advisoas hjemmeside. Al videregivelse af oplysninger er i overensstemmelse med gældende lovgivning og i overensstemmelse med GDPR’s foreskrifter. Dette er uddybet yderligere i vores persondatapolitik.


Oprettelse

Samarbejdspartneren vil herefter tage direkte kontakt til brugeren for at få dem oprettet korrekt i deres systemer baseret på det tilbud, som brugeren underskrev igennem Advisoas platform. Advisoa overleverer herved kunden, og den videre dialog skal foregå direkte mellem brugeren og samarbejdspartneren.


Persondatapolitik

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her: 
https://advisoa.dk/persondatapolitik/


Cookie- og privatlivspolitik

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her:
https://advisoa.dk/cookie-og-privatlivspolitik/


Fortrydelsesret

I tilfælde af, at brugeren har fortrudt og ikke længere ønsker tilbuddet, så vil brugeren kunne benytte sig af 14 dages fortrydelsesret. En sådan beslutning skal formidles direkte til samarbejdspartneren.


Salg eller refusion

I forbindelse med fusioner og virksomhedsovertagelser eller frasalg af hele eller dele af Advisoas forretning vil den overtagende enhed samt dennes konsulenter få adgang til de beskrevne oplysninger. Dette vil inkludere personoplysninger. I sådanne sager vil de eksterne parter indgå en hemmeligholdelsesaftale med Advisoa.


Tvister

Disse Forretningsvilkår er undergivet dansk ret, og enhver tvist, der udspringer af brugen af Advisoas tjenester, herunder disse Forretningsvilkår, skal anlægges ved Byretten i København.

Gyldighed
Disse vilkår er gældende fra 18. maj 2020 og erstatter tidligere vilkår.


Kontakt

Advisoa ApS
CVR-nr. 41405554
Købmagergade 5, 3. th + 4 sal
1150 København K
Telefon: +45 71 90 40 56
E-mail: info@advisoa.dk

Kom igang

Opret dig forneden for at komme igang. Når du har udfyldt formularen, og oprettet dit udbud, vil din personlige rådgiver kontakte dig for at få et indledende indblik i din forretning og nuværende løsning, hvorefter vi går ud og forhandler din aftale.

Ved at oprette mit udbud accepterer jeg Advisoas privatlivspolitik og forretningsvilkår

Kom igang

Opret dig forneden for at komme i gang. Når du har udfyldt formularen, vil din personlige rådgiver kontakte dig for at få et indledende indblik i dit behov.

Ved at oprette mit udbud accepterer jeg Advisoas privatlivspolitik og forretningsvilkår
Log ind